این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: پوسترهای محور آمار زیستی
مطالعه‌ی طولی میزان نقص توجه-بیش فعالی بر اساس پرسش‌نامه‌ی کانرز در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خانم شیدا انصاری‌نسب
https://drive.google.com/file/d/1HyMRBe_OM4hGM31Uts-e8ruO0feyygXW/view?usp=sharing


اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه اعتیاد به اینترنت: مقایسه‎‎‌ی مدل چندشاخصی چندعلیتی (MIMIC) با مدل چندشاخصی چندعلیتی چندگروهی (MG-MIMIC) در جمعیت دانشجویان علوم پزشکی مشهد
آقای جمشید جمالی
https://drive.google.com/file/d/1XKXZsk73BjgnNnMwavzkVCW-NqhY-8Xi/view?usp=sharing


بررسی اثر سن بر روی ضخامت کورتکس مغز در افراد بر اساس تصاویر MRI
آقای ایمان سربیشه
https://drive.google.com/file/d/1mJDQnQlc1RLCagemrgg2NHS8YQ7dVslA/view?usp=sharing


بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان تخمدان در شهر یزد ایران طی سال‌های 1378 تا 1397
خانم مریم عربی
https://drive.google.com/file/d/1Eo8KO6-Wl77vkWqPce6h9O92JUdJSZ9g/view?usp=sharing


پیش‌بینی تعداد اعزام‌های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی درون‌شهری مشهد
آقای وحید قوامی
https://drive.google.com/file/d/1tEAW1iLRlLcy0VrLc5L1OrFy8dI6P5ZU/view?usp=sharing


اثر ویتامین دی بر افسردگی زنان یائسه: متاآنالیز
خانم زینب لطیفی
https://drive.google.com/file/d/1hFn3M8HHH9soEBujyw8NwbdEI4IKNDxI/view?usp=sharing


کشف و دسته‌بندی ژن‌های موثر بر اساس روش تصویر تصادفی
خانم صدیقه نورانی پیله‌رود
https://drive.google.com/file/d/1hYdqljDeVU2H4Aq0CD8ZsxMM8H9XZGcj/view?usp=sharingپوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)