این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی راهبردی


.: کمیته علمی راهبردی :.

.: Scientific Steering Committee :.دکتر عباسی ملایی، علی
دانشگاه دامغان، ایران
 

Dr. Abbasi Molai, Ali
Damghan University, Iran

دکتر عاجلو، داود
دانشگاه دامغان، ایران
 

Dr. Ajloo, Davood
Damghan University, Iran

دکتر آخوندی روشناوند، ناصر
دانشگاه دامغان، ایران
 

Dr. Akhoundi, Nasser
Damghan University, Iran

Dr. Ali Hasan Baghirova, Arifa
Institute of Botany, Azerbaijanدکتر علی‌محمدی، محسن
    دانشگاه مازندران، ایران
 

Dr. Alimohammady, Mohsen
University of Mazandaran, Iran

دکتر امانی، مجتبی
    دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران
 

Dr. Amani, Mojtaba
Ardabil University of Medical Sciences (ArUMS), Iran

دکتر عرب، سید شهریار
دانشگاه تربیت مدرس، ایران

Dr. Arab, Seyed Shahriar
Tarbiat Modares University, Iran

دکتر بابایی، افشین
دانشگاه مازندران، ایران
 

Dr. Babaei, Afshin
University of Mazandaran, Iran

Dr. Cattani, Carlo
Tuscia University, Italy

دکتر دلاور، محمود رضا
دانشگاه تهران، ایران

Dr. Delavar, Mahmoud Reza
University of Tehran, Iran

دکتر عفتی، سهراب
 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

Dr. Effati, Sohrab
Ferdowsi University of Mashhad, Iranدکتر اصلاح‌چی، چنگیز
دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 

Dr. Eslahchi, Changiz
Shahid Beheshti University, Iran

Dr. Ewing, Rob
University of Southampton, UKدکتر فخارزاده جهرمی، علیرضا
دانشگاه صنعتی شیراز، ایران
 

Dr. Fakharzadeh Jahromi, Alireza
Shiraz University of Technology, Iran

دکتر فراهی، محمد هادی
     دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 

Dr. Farahi, Mohammad Hadi
Ferdowsi University of Mashhad, Iran

دکتر فرامرزی ثالث، اسدالله
دانشگاه دامغان، ایران

 

Dr. Faramarzi S., Asadollah
Damghan University, Iran

دکتر فتوحی، مرتضی
دانشگاه صنعتی شریف، ایران
 

Dr. Fotouhi, Morteza
Sharif University of Technology, Iran

دکتر قانع استادقاسمی، فاطمه هلن
دانشگاه فردوسی مشهد، ایران


Dr. Ghane Ostadghassemi, Fateme Helen
Ferdowsi University of Mashhad, Iran
دکتر قربانی، مصطفی
دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران

Dr. Qorbani, Mostafa
Alborz University of Medical Sciences, Iran

دکتر قورچیان، هدایت الله
    دانشگاه تهران، ایران
 

Dr. Ghourchian, Hedayatollah
University of Tehran, Iran

Dr. Hajibek Sultanova, Gulnar
National Academy of Sciences of Azerbaijan, Azerbaijan

دکتر حسن پورعزتی، مجید
دانشگاه شاهد، ایران
 

Dr. Hassanpourezatti, Majid
Shahed University, Iran

دکتر هاشمی، سید حسین
دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 

Dr. Hashemi, Seyed Hossein
Shahid Beheshti University, Iran

دکتر هاشمی برزآبادی، اکبر
دانشگاه علم و فناوری مازندران، ایران


Dr. Hashemi Borzabadi, Akbar
University of Science and Technology of Mazandaran, Iran
دکتر هاشمی ملایری، بیژن
دانشگاه تربیت مدرس، ایران

Dr. Hashemi, Bijan
Tarbiat Modares University, Iran

دکتر حیدری، عقیله
دانشگاه پیام نور، ایران
 

Dr. Heydari, Aghileh
Payame Noor University (PNU), Iran

Dr. IbrahimKhalil Khalilov, Rovshan
Baku State University, Azerbaijan
Dr. J. Silva, Cristiana
University of Aveiro, Portugal

دکتر جلالی، آرش
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

Dr. Jalali, Arash
Tehran University of Medical sciences, Iran

دکتر کسائیان، امیر
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

Dr. Kasaeian, Amir
Tehran University of Medical Sciences, Iran

دکتر خیری، حسین
دانشگاه تبریز، ایران
 

Dr. kheiri, Hossein
University of Tabriz, Iran

دکتر خدارحمی، رضا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه، ایران

Dr. Khodarahmi, Reza
Kermanshah University of Medical Sciences, Iran
 

Dr. Kohandel, Mohammad

University of Waterloo, Canada 

.Dr. Lokesha, V
Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, India

Dr. Lutscher, Frithjof

University of Ottawa, Canada
Dr. Mamedali Kasumov, Khalil
Institute of Botany, Azerbaijan Republic

Dr. Mani, Alireza
University College London (UCL), UK

دکتر مینوچهر، زرین
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ایران

 

Dr. Minuchehr, Zarrin
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Iran

دکتر مباشری، حمید
دانشگاه تهران، ایران
 

Dr. Mobasheri, Hamid
University of Tehran, Iran

Dr. Mohaghegh, Mostafa
United Nations Asia and Pacific Centre for Development of Disaster Information Management (UNESCAP-APDIM)

Dr. Mohammadi, Mohammad
The University of Adelaide, Australia

دکتر مصلح شیرازی، محمد امین
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

Dr. Mosleh-Shirazi, Mohammad Amin
Shiraz University of Medical Sciences, Iran
Dr. Naghipoor, Jahed
1- Alexander Thamm GmbH, Germany
2- Ferdowsi University of Mashhad, Iran

دکتر نعمتی، سمیه
دانشگاه مازندران، ایران
 

Dr. Nemati, Somayeh
University of Mazandaran, Iran

دکتر نیرومند، پیمان
دانشگاه دامغان، ایران


Dr. Niroomand, Peyman
Damghan University, Iran
دکتر نوذری، عباس
دانشگاه تهران، ایران
 

Dr. Nowzari, Abbas
University of Tehran, Iran

دکتر پزشک، حمید
دانشگاه تهران، ایران


Dr. Pezeshk, Hamid
Tehran University, Iran

دکتر پورقلی، رضا
دانشگاه دامغان، ایران

Dr. Pourgholi, Reza
Damghan University, Iran

دکتر رفیعی تبار، هاشم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران


Dr. Rafii-Tabar, Hashem
Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iranدکتر رحمانی، سجاد
دانشگاه دامغان، ایران

 

Dr. Rahmany, Sajjad
Damghan University, Iran

دکتر رحمانی دوست، محمد حسین
دانشگاه نیشابور، ایران

.Dr. Rahmani Doust, M.H
University of Neyshabur, Iran

Dr. Rahmim, Arman
University of British Columbia, Canada

Dr. Rajab Mammadova, Khayala
Public Health faculty, Azerbaijan
دکتر رجبی، یاسر
دانشگاه دامغان، ایران
 

Dr. Rajabi, Yasser
Damghan University, Iran

دکتر رشیدی، یوسف
دانشگاه شهید بهشتی، ایران

Dr. Rashidi, Yousef
Shahid Beheshti University, Iran

دکتر ریاحی عالم، نادر
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

Dr. Riahi Alam, Nader
1- Tehran University of Medical Sciences, Iran
2- Concordia University, Canada

دکتر رکنی لموکی، غلامرضا
دانشگاه تهران، ایران

Dr. Rokni Lamouki, Gholam Reza
University of Tehran, Iran

دکتر روشنایی، قدرت الله
دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

Dr. Roshanaei, Ghodratollah
Hamadan University of Medical Sciences, Iran

دکتر صادقی، مهدی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ایران
 

Dr. Sadeghi, Mehdi
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Iran

دکتر صادقی، مهدی
دانشگاه سمنان، ایران
 

Dr. Sadeghi, Mehdi
Semnan University, Iran

دکتر سراج، منصور
    دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 

Dr. Saraj, Mansour
Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

Dr. Schmitz, Ulf

James Cook University, Australia
Dr. Seshaiyer, Padmanabhan
George Mason University, USA

دکتر سلیمانی فرد، امید
دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

Dr. Solaymani Fard, Omid
Ferdowsi University of Mashhad, Iran

دکتر طبسی، سید هاشم
دانشگاه دامغان، ایران
 

Dr. Tabasi, Seyed Hashem
Damghan University, Iran

دکتر تفاق، مجتبی
دانشگاه صنعتی شریف، ایران
 

Dr. Tefagh, Mojtaba
Sharif University of Technology, Iran

Dr. Tunç, Cemil
Van Yuzuncu Yil University, Turkey

Dr. Vafaei, Fatemeh
UNSW SYDNEY, Australia

دکتر ضرابی، محمد رضا
دانشگاه دامغان، ایران

 

Dr. Zarrabi, Mohammad Reza
Damghan University, Iran

دکتر رضایی، آرزو (دبیر علمی همایش)
دانشگاه دامغان، ایران

Dr. Rezaei, Arezoo (The Scientific Secretary of the conference)
Damghan University, Iran
پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)