این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: سخنرانان برجسته


 


دکتر حسین سالار آملی

Prof. Hossein Salar Amoli

 

قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت عتف
Acting Minister for International ScientificCooperation


 
President of ECO Science Foundation

Prof. Dr. Manzoor Hussain Soomro


 


دکتر مهدی بهزاد
Prof. Mehdi Behzad


پدر گراف ایران، بنیانگذار انجمن ریاضی ایران، نخستین دبیرکل فرهنگستان علوم ایران
The founder of Iranian Mathematical society, the first secretary-general of the Iranian Academy of Sciences


 

دکتر محمدحسین رحمانی دوست
Dr. M.H. Rahmani Doust


دبیر نخستین همایش ملی ریاضیات زیستی ایران
The scientific secretary of the 1st National Conference on Biomathematics 

دکتر حسین خیری
Dr. Hossein kheiri


The scientific secretary of the 2nd National Conference on Biomathematics


 

دکتر شهرام جلیلیان
Dr. Shahram Jalilian


استاد تاریخ ایران باستان، دانشگاه شهید چمران اهواز
Professor at Department of History, Shahid Chamran University of Ahvaz 

دکتر غلامرضا رکنی لموکی
Dr. Gholam Reza Rokni Lamouki


دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Associate Professor at Department of Applied Mathematics, School of Mathematics, Statistics and Computer Science, University of Tehran, Tehran, Iran 

دکتر محمودرضا دلاور
Dr. Mahmoud Reza Delavar


استاد گروه نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Professor at School of Surveying and Geospatial Eng., College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran 

دکتر فاطمه هلن قانع استادقاسمی
Dr. Fateme Helen Ghane Ostadghassemi


استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
Professor at Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Dr. Arman Rahmim


Associate professor at Departments of Radiology and Physics, University of British Columbia, Vancouver, Canada


 

Dr. Cemil Tunç


Professor at Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Van Yuzuncu Yil University, 65080, Campus, Van, Turkey


 

Dr. Jahed Naghipoor


1- Postdoctoral Graduate, Senior Data Scientist, Alexander Thamm GmbH, Frankfurt, Germany;
2- Faculty of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

دکتر  هاشم رفیعی تبار (نماینده فرهنگستان علوم)
Dr. Hashem Rafii-Tabar (The representative of the Academy of Science)


استاد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Professor at Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

دکتر چنگیز اصلاحچی
Dr. Changiz Eslahchi 


استاد گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
Professor at Department of Computer and Data Sciences, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

Dr. Ulf Schmitz


Associate Profess at College of Public Health, Medical and Veterinary Sciences, James Cook University


 

Dr. Frithjof Lutscher


Professor at Department of Mathematics and Statistics, and Department of Biology, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada


 

دکتر حمید پزشک


استاد گروه آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران


 
دکتر حمید مباشری (هماهنگ کننده فعالیت‌های شبکه یونسکو در امور بیوفیزیک، بیوتکنولوژی و بهداشت محیط؛ نماینده انجمن زیست‌شناسی ایران)
Dr. Hamid Mobasheri (Coordinator of UNESCO and UNITWIN Interregional Network in Biophysics, Biotechnology, and Environmental Health; The representative of the Iranian Biology Society)

استاد بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Professor at Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran 

Dr. V. Lokesha


Professor at Department of Studies in Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Ballari583105 Karnataka, India


 

Dr. Mostafa Mohaghegh
 (The representative of APDIM)


(The representative of APDIM)
Senior Coordinator, United Nations Asia and Pacific Centre for Development of Disaster Information Management (UNESCAP-APDIM) 

Dr. Rob Ewing


Associate Professor at B85 Biological Sciences, University of Southampton, Southampton, SO17 1BJ, UK


 

Dr. Saeed Seyed agha Banihashemi


Assistant Professor at School ofInternational Relation of Ministry of Foreign Affairs of Iran, Japan


 

Dr. Mohammad Kohandel


Associate Professor at Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, Ontario, Canada


 

Dr. Keyvan Jabbari


Professor at Medical Physics, Radiotherapy, McGill University, Montreal, Canada
 پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)