این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: پوسترهای محور ریاضیات زیستی
دینامیک‌های پیچیده یک مدل گسسته زمان SIR
خانم زهره اسکندری شهرکی
https://drive.google.com/file/d/1A2TlYrPNKSdcoM1llPmLwE_4HItE2z7i/view?usp=sharing


بازسازی سیگنال قلبی با استفاده از توابع پایه‌ای شعاعی چندمربعی و گاوسین
خانم زهرا خورشیدی
https://drive.google.com/file/d/14-cr2qn4Ta8vuty3DKMXKFipyMdi7z8M/view?usp=sharing


بررسی miRNA های کلیدی در سرطان مبتنی بر سرور آنلاین miRcancer
آقای فرهاد کمندی
https://drive.google.com/file/d/1nFnDjokHjjrfz7Fib_URmyubJUqkEkkC/view?usp=sharing


بازسازی سیگنال مغز با استفاده از توابع پایه‌ای شعاعی اسپلاین هموار و اسپلاین خطی
خانم مبینا معجونی
https://drive.google.com/file/d/1Y6SbtEAhMbXPcMt-pb8tJMIXpOO2nNlg/view?usp=sharing


کاربرد ریاضیات در علوم زیستی
خانم آزاده نیرومند
https://drive.google.com/file/d/1cOX66-nZpGFyTJXzSxNdrPODPGrxgkVc/view?usp=sharing

 پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)