این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: پوسترهای محور مدل‌سازی ریاضی در علوم زیستی و پزشکی
کاربرد معادلات دیفرانسیل کسری در شیوع بیماری‌های عفونی
آقای رضا اکبری
https://drive.google.com/file/d/1gXS46TSCxuCzNJ18pok0IwVxxPqJRlQk/view?usp=sharing


تاثیر عوامل ورودی بر احتمال‌های پاسخ ‏از مرتبه‌ی ‎p
آقای محمد خراسانی
https://drive.google.com/file/d/1cYAMMOE_Q2FCtPbvWgLHDa1LvtjWnwVK/view?usp=sharing


مدل کسری جدید بیماری چاگاس
آقای رضا دانایی
https://drive.google.com/file/d/1kJkFbq3ybWWSf1tIZmtMKFstFPI8YKAr/view?usp=sharing


مروری بر پیچیدگی‌های فیزیکی مدل‌سازی ریاضیاتی دینامیک و نشست آیروسل‌ها در ریه انسان
آقای محمدحسین روزبهانی
https://drive.google.com/file/d/1Y_X2djgoaRRtxFiV3gWzANlTYF3If8Le/view?usp=sharing


حذف نویز سیگنال ECG و تشخیص بیماری قلبی با استفاده از تبدیل موجک
آقای مهدی سروش
https://drive.google.com/file/d/1iITZ-Mmc9MjhfedEWbCxOKIEdmWW1gzc/view?usp=sharing


بررسی یک مدل "SIS" و تحلیل پایداری نقاط تعادل آن
خانم نرگس شایق کارگر
https://drive.google.com/file/d/1ZuBTR2l_EM4sKn5QvKPmK8is3BUWHF8Z/view?usp=sharing


جمعیت پاتوژن‌ها و معادله ریکاتی
آقای رضا فلاح مقدم
https://drive.google.com/file/d/1f3tjNUCfqcFbhRyh7ECX7njwpTLBvlXH/view?usp=sharing


کاربردهای روش تجزیه طبیعی-آدومیان برای تخمین پارامترهای مدل عفونت  HIV سلول‌های CD4+T
خانم اعظم‌السادات قدمی
https://drive.google.com/file/d/1XJW78k7I3KQ191VwHtMdm4EexmrOfDOb/view?usp=sharing


بررسی کرنل‌ها در فضای هیلبرت با هدف کاربردی در یادگیری ماشین
آقای مقداد میرابراهیمی
https://drive.google.com/file/d/1s5DxJnJUwUisXuigEllDdQkoI6ed3hdf/view?usp=sharing


تحلیل خوشه‌ای توزيع امكانات بهداشتي و درمانی استان‌های ایران
خانم مریم میرزایی
https://drive.google.com/file/d/1ZNdNqVrQM99gHtofJ8bXGicQFbmV0ZZy/view?usp=sharing


مدل بیضوی برای رشد تومورها با وجود رگ‌زایی
آقای برزو نظری
https://drive.google.com/file/d/1mJMTZC99hCglVMm3uLE2XOuoxn0PH_TU/view?usp=sharing


Evaluation of lithium effect on radioiodine uptake in rabbit thyroid tissue Using Monte Carlo GATE code; a simulation toolkit
خانم شیما یاوری
https://drive.google.com/file/d/1oho9W7Q8_kMXmPSi8tHXOyRzSdjbEzWf/view?usp=sharing

 پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)