این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: محیط زیستموضوعات زیر برتری دارند، گرچه از موضوعات دیگر هم استقبال میشود:


 

- کووید-۱۹

 

- آمایش سرزمین


- استفاده از فناوریهای نوین در تحلیلهای زیست محیطی


- استفاده از هوش مصنوعی در تحلیلهای زیست محیطی


- بررسی راهکارهای جلوگیری از تخریب محیط زیست


- پایش آلودگی هوا


- پایش تغییرات کاربری اراضی و پوشش طبیعی زمین


- پایش حرکت جانوران جهت حفاظت از حیات وحش


- پایش ساخت و سازهای غیر مجاز و تاثیرات زیست محیطی آنها


- تاثیرات آلودگیهای صوتی بر زندگی شهروندان


- تاثیرات بلند مرتبه سازی در آلودگی هوا


- تاثیر ترافیک شهری در آلودگی هوا


- تحلیل روند تغییرات پوشش گیاهی و جنگلها و مراتع


- تصمیم گیریهای چند معیاره در تحلیلهای زیست محیطی


- تغییرات آب و هوایی و تاثیرات محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی آن


- چالشها و فرصتهای زیست محیطی در سطوح ملی، منطقهای و بین المللی


- حفظ محیط زیست در حوضههای آبی
 

- داده کاوی در محیط زیست


- سیستمهای مکانی حامی تصمیم گیریهای زیست محیطی


- کاربردهای سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات مکانی در تحلیلهای زیست محیطی


- مجموعه تاثیر و تاثرات زیست محیطی طرحها و برنامههای اجرایی آنها ((EIA/ EIS


- مدیریت آلودگی هوا و آلودگی صوتی در شهرهای هوشمند


- مدیریت بحرانهای طبیعی


- مدیریت کلان دادهها در محیط زیست


- ملاحظات حقوقی در محیط زیست


- ملاحظات زیست محیطی در مناطق ساحلی


- نقش کیفیت دادهها و عدم قطعیت مدلها و اطلاعات در تحلیلهای زیست محیطی

 پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)