این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: بهینه سازی و کنترل بهینه در علوم زیستیموضوعات زیر برتری دارند، گرچه از موضوعات دیگر هم استقبال میشود:


 

- کووید-۱۹


- ارزیابی ریسک یا آنالیز خرابی و اثرات آن در کاربردهای پزشکی و علوم زیستی


- تجویز دارو بر مبنای نظریه کنترل


- تشخیص و شناسایی عیب بر پایه مدل های پزشکی و زیستی


- تشخیص، شناسایی و ارزیابی حالت با بهکارگیری مدلهای زیستی و پزشکی


- درمانهای کنترل شده


- ریاضی امداد رسانی


- ریاضی پزشکی


- طراحی تخمینگر در کاربردهای علوم زیستی و پزشکی


- طراحی کنترل کننده بر پایه مدل های زیستی و پزشکی


- علوم داده در کنترل بهینه


- کاربردهای نظریه کنترل بهینه در علوم زیستی


- کنترل بیماری ها


- کنترل تحمل پذیر عیب برای کاهش خطر بر پایه مدلهای زیستی و پزشکی


- کنترل تحمل پذیر عیب برای کاهش یا حذف عیب در مدل های پزشکی


- کنترل مدلهای زیستی

 
پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)