این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: آمار زیستیموضوعات زیر برتری دارند، گرچه، از موضوعات دیگر هم استقبال میشود:
 

 

- کووید-۱۹


- آمار بیزی در علوم زیستی و پزشکی
 

- آمار داروسازی
 

- آمار ژنتیک
 

-  آمار زمین-فضا در علوم زیستی و پزشکی
 

- آمار محیط زیست
 

- تحلیل چندمتغیره در علوم زیستی و پزشکی
 

- تحلیل خوشه ای، داده کاوی و علوم داده
 

- تحلیل سلسله مراتبی در علوم زیستی و پزشکی
 

- تحلیل مطالعات طولی
 

- مدل سازی آماری در اپیدمیولوژی
 

- مدل سازی آماری در سلامت جهانی
 

-مدل سازی آماری در سلامت عمومی
 

- مدل سازی، پیش بینی و اعتبارسنجی مدل
 

- مدل سازی داده های بقا
 

- یادگیری ماشینی در علوم زیستی و پزشکی
 

 
پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)