این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی محیط زیست


:: Scientific Committee of Environment

 
 

دکتر مس عود گودرزی (مدیر محور)

دانشیار گروه خشکسالی و تغییراقلیم، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


 (Chair of the Scientific Committee) Dr. Massoud  Goodarzi
Associate Professor, Senior research scientist in Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Tehran, Iran Dr. Mostafa Mohaghegh
 (The representative of APDIM)

Senior Coordinator, United Nations Asia and Pacific Centre for Development of Disaster Information Management (UNESCAP-APDIM)


دکتر سعید کریمی
استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران 

Dr. Saeed Karimi

Assistant Professor at School of Environment, College of Engineering, University of Tehranدکتر محمدصادق حسنوند

دانشیار 1) گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
2) مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران


Dr. Mohammad Sadegh Hassanavnd

Associate Professor at 1) Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran;

2) Center for Air Pollution Research, Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

  

دکتر علی اکبر حکمت زاده

دانشیار گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
 

Dr. Ali Akbar Hekmatzadeh

Associate Professor at Department of civil and environmental engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
 

دکتر محمود رضا دلاور

استاد گروه نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 

Dr. Mahmoud Reza Delavar

Professor at School of Surveying and Geospatial Eng., College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
دکتر یوسف رشیدی

استادیار گروه فن‌آوری‌های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه  شهید بهشتی

Dr. Yousef Rashidi

Assistant Professor at Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iranدکتر رضا سعیدی

دانشیار گروه سلامت ایمنی و محیط‌زیست، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


Dr. Reza Saeedi
Associate Professor at Department of Health and Safety, and Environment (HSE), School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دکتر مسعود طاهريون

استاديار گروه آب و محيط زيست، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان
 

Dr. Masoud Taheriyoun

Assistant Professor at Department of Civil Engineering, Isfahan University of technology, Isfahan, Iranدکترسید حسین هاشمی

دانشیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه  شهید بهشتی
 

Dr. Seyed Hossein Hashemi

Associate Professor at Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)