این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی


:: Scientific Committee of Differential Equations and Dynamical systems

 


دکتر سمیه نعمتی (مدیر محور)
    دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران
 

Dr. Somayeh Nemati (Chair of the Scientific Committee)

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran 

Dr. Carlo Cattani

Professor (Habilitation) at Engineering School, Deim, Tuscia University, Largo dell’Università 4, 01100 Viterbo, Italy
 

Dr. Frithjof Lutscher

Professor at Department of Mathematics and Statistics, and Department of Biology, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, CanadaDr. Sepideh Mirrahimi

Professor at Institute Montpellierain Alexander GrothendieckDr. Cemil Tunç

Professor at Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Van Yuzuncu Yil University, 65080, Campus, Van, Turkey
 

Dr. Cristiana J. Silva

Assistant researcher at Center for Research and Development in Mathematics and Applications (CIDMA), Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugal

دکتر افشین بابایی
    دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران
 

Dr. Afshin Babaei

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
 

دکتر رضا پورقلی

استاد گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان

Dr. Reza Pourgholi

Professor at Department of Applied Mathematics and Computer Science, School of Mathematics and Computer Science, Damghan University, Damghan, Iran
 

دکتر  امید ربیعی مطلق

دانشیار گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه بیرجند


Dr. Omid RebieiMotlagh
Associate Professor at Department of Mathematics, University of Birjand, Iran


دکتر محمدحسین رحمانی دوست
    استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیشابور

Dr. M.H. Rahmani Doust
Assistant Professor at Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran


 
دکتر غلامرضا رکنی لموکی
    دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
 

Dr. Gholam Reza Rokni Lamouki

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, School of Mathematics, Statistics and Computer Science, University of Tehran, Tehran, Iran
دکتر منصور سراج
    دانشیار گروه ریاضی، دانشکده  علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
 

Dr. Mansour Saraj

Associate Professor at Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz, Iran
 

دکتر امید سلیمانی فرد

دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Omid Solaymani Fard

Associate Professor at Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
دکتر رضوان صالحی
    استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس
 

Dr. Rezvan Salehi

 Assistant Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
دکتر آمنه طالعی
     استادیار گروه آنالیز عددی، دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز
 

Dr. Ameneh Taleei

Assistant Professor at Department of Applied Mathematics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
 

دکتر سیدهاشم طبسی

استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه  دامغان

Dr. Seyed Hashem Tabasi

Assistant Professor at Department of Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
دکتر محسن علیمحمدی
    استاد گروه ریاضی، دانشگاه مازندران
 

Dr. Mohsen Alimohammady

Professor at Department of mathematics, university of Mazandaran, Babolsar, Iran 
دکتر مرتضی فتوحی
    دانشیار دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف
 

Dr. Morteza Fotouhi

Associate Professor at Department of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology, Tehran, Iran 
دکتر محمد هادی فراهی
    استاد گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
 

Dr. Mohammad Hadi Farahi

Professor at Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
دکتر آتنا قاسم آبادی
    استادیار مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 

Dr. Atena Ghasemabadi

Assistant Professor at Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North Khorasan, Iran
 

دکتر فاطمه هلن قانع استادقاسمی

استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد


Dr. Fateme Helen Ghane Ostadghassemi
Professor at Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

 
دکتر مهدی کرمی
    استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان


 
دکتر مهران نامجو
    دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
 

Dr. Mehran Namjoo

Associate Professor at Department of Mathematics, ‎School of Mathematical Sciences‎, ‎Vali-e-Asr University of Rafsanjan, ‎Rafsanjan‎, Iran
دکتر محسن یوسف‌نژاد
    استادیار بخش ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 

Dr. Mohsen Yousefnezhad

Assistant Professor at Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran


 پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)