این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی فیزیک زیستی


:: Scientific Committee of Biophysics

دکتر حسن فرید نوری (مدیر محور)
    استادیار گروه سلولی و ملکولی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان
 

Dr. Hassan Faridnouri (Chair of the Scientific Committee)

Assistant Professor at Department of Cell and Molecular Biology, School of Biology, Damghan university, P.O.Box 3671641167, Damghan, Iran
 
Dr. Arifa Ali Hasan Baghirova
Associate Professor at Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Botany, AzerbaijanDr. Gulnar Hajibek Sultanova
Associate Professor at Institute of Botanics of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Azerbaijan
Dr. Khalil Mamedali Kasumov
Professor at Institute of Botany, Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan Republic


 
Dr. Rovshan IbrahimKhalil Khalilov
Professor at Baku State University, Baku, AzerbaijanDr. Khayala Rajab Mammadova
Assistant Professor at Medical and Biological Physics Department, Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan


دکتر مجتبی امانی
    استاد گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی و گروه شیمی داروئی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 

Dr. Mojtaba Amani

Professor at Department of Biochemistry, Faculty of medicine, and Department of Medicinal Chemistry, Pharmacy School, Ardabil university of Medical Sciences (ArUMS), Ardabil, Iran

دکتر مهریار امینی نسب
    دانشیار دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
 

Dr. Mehriar Amininasab

Associate Professor at Department of Cell and Molecular Biology, School of Biology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
 

دکتر ابوالفضل برزگر

دانشیار گروه زیست، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز


Dr. Abolfazl Barzegar
Associate Professor at Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran


 

دکتر رضا خدارحمی

استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه

Dr. Reza Khodarahmi
Professor at Department of Pharmacognosy and Biotechnology, Faculty of Pharmacy, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

دکتر عادله دیوسالار
    دانشیار گروه علوم سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی تهران
 

Dr. Adeleh Divsalar

Associate Professor at Department of Cell and Molecular Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
 

دکتر یاسر رجبی

استادیار گروه حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان
 

Dr. Yasser Rajabi

Assistant Professor at Department of Solid state physics, School of Physics, Damghan University, Damghan, Iran

دکتر حمزه رحیمی
    استادیار گروه پزشکی مولکولی، انستیتو پاستور

Dr. Hamzeh Rahimi
Assistant Professor at Department of Molecular Medicine, Pasteur Institute of Iran, Tehran Iran

 

دکتر  هاشم رفیعی تبار (نماینده فرهنگستان علوم)

استاد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی


Dr. Hashem Rafii-Tabar (The representative of the Academy of Science)
Professor at Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iranدکتر محمدحسین روزبهانی

استادیار دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران
 

Dr. Mohammad Hossein Roozbahani

School of Advanced Technologies, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

دکتر مصطفی شوریان

استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
 

Dr. Mostafa Shourian

Assistant Professor in Biophysics, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

دکتر هدایت اله قورچیان
    استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران
 

Dr. Hedayatollah Ghourchian

Professor at Department of Biophysics, Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
دکتر حمید مباشری (هماهنگ کننده فعالیت‌های شبکه یونسکو در امور بیوفیزیک، بیوتکنولوژی و بهداشت محیط؛ نماینده انجمن زیست‌شناسی ایران)

استاد بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران
 

Dr. Hamid Mobasheri (Coordinator of UNESCO and UNITWIN Interregional Network in Biophysics, Biotechnology, and Environmental Health; The representative of the Iranian Biology Society)

Professor at Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
 
دکتر زرین مینوچهر
دانشیار گروه سیستم بیوتکنولوژی، پژوهشکده صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


Dr. Zarrin Minuchehr

Associate professor at National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)