این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی روش‌های محاسباتی در مدل های علوم زیستی


:: Scientific Committee of Computational Methods in Life Sciences Models

 


دکتر سجاد رحمانی (مدیر محور)

دانشیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان

 

Dr. Sajjad Rahmany (Chair of the Scientific Committee)

Associate Professor at School of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
 

Dr. Carlo Cattani

Professor (Habilitation) at Engineering School, Deim, Tuscia University, Largo dell’Università 4, 01100 Viterbo – Italy


 Dr. Rob Ewing
Associate Professor at B85 Biological Sciences, University of Southampton, Southampton, SO17 1BJ, UK
Dr. Jahed Naghipoor

1- Postdoctoral Graduate, Senior Data Scientist, Alexander Thamm GmbH, Frankfurt, Germany;
2-
Faculty of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
 

Dr. Ulf  Schmitz

Associate Professor at College of Public Health, Medical and Veterinary Sciences, James Cook University, Australia

Dr. Padmanabhan Seshaiyer
Professor at Mathematical Sciences, George Mason University, USA
Dr. Cristiana J. Silva

Assistant researcher at Center for Research and Development in Mathematics and Applications (CIDMA), Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugal
 

Dr. Fatemeh Vafaee

1- Deputy Director, UNSW Data Science Hub;
2-
Senior Lecturer at Computational Biology, Bioinformatics;
3-
Team Leader of AI in Biomedicine Laboratory, School of Biotechnology and Biomolecular Sciences, UNSW SYDNEY, Australia

دکتر رضا اکبری
دانشیار گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
 

Dr. Reza Akbari

Associate Professor at Department of Computer Engineering and Information Technology, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

دکتر افشین بابایی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران
 

Dr. Afshin Babaei

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
 

دکتر ابوالفضل برزگر

دانشیار گروه زیست، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز


Dr. Abolfazl Barzegar
Associate Professor at Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iranدکتر مجتبی تفاق
استادیار دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف
 

Dr. Mojtaba Tefagh

Assistant Professor at the Department of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
 

دکتر  هاشم رفیعی تبار (نماینده فرهنگستان علوم)

استاد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی


Dr. Hashem Rafii-Tabar (The representative of the Academy of Science)
Professor at Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دکتر محمدحسین روزبهانی
استادیار دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران
 

Dr. Mohammad Hossein Roozbahani

School of Advanced Technologies, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

دکتر رضوان صالحی
استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس
 

Dr. Rezvan Salehi

 Assistant Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
 
دکتر عبداله صفری

    استادیار گروه آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ، دانشگاه تهران
 

Dr. Abdollah Safari

Assistant Professor at Department of Statistics and Computer Science, Faculty of Mathematics, University of Tehran, Tehran, Iran

دکتر آمنه طالعی
استادیار گروه آنالیز عددی، دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز
 

Dr. Ameneh Taleei

Assistant Professor at Department of Applied Mathematics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

دکتر مرتضی گچ‌پزان
دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Morteza Gachpazan

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
دکتر سمیه نعمتی

دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران
 

Dr. Somayeh Nemati

Associate professor at Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran 
پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)