این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: پوسترهای محور فیزیک زیستی
Evaluation of SLN nanoparticle containing sulfonamide derivative as an inducer of apoptosis
خانم طیبه ابراهیمی
https://drive.google.com/file/d/19XParONAcGLtOj3RjbWvmrC83uzASPtN/view?usp=sharing


FTIR analysis of antiangiogenesis peptide binding to human serum albumin
خانم زینب امینی امام
https://drive.google.com/file/d/1zaR8e2qXa_NUzjGYg4pNHAxFrCVMWxUM/view?usp=sharing


Synergistic effect of Doxorubicin and Sulfonamide derivative on induction of apoptosis
خانم شبنم پدرپور واجارگاه
https://drive.google.com/file/d/1_FXURvc5YjNr8IXnOHtgBE8JNAAXsgaW/view?usp=sharing


Evaluation of synthesized gold nanoparticles with reducing sugars as a drug carrier for therapeutic purposes
آقای امیر جعفرپور
https://drive.google.com/file/d/1uuVbqAwazlGEWUD6O4rbZQGj0yBNzciY/view?usp=sharing


Investigation of binding lapatinib to albumin nanoparticles by FTIR
خانم مرضیه رمضان‌پور مردخه
https://drive.google.com/file/d/1lpvRSWj6tKVxBd7EtBBPpAB_2SlDuipf/view?usp=sharing


Green chemistry approach for the synthesis of ZnO nanoparticles and their cytotoxic effects
خانم زهره عفتی
https://drive.google.com/file/d/1SzoEZkJzusRxlpdjaKvnjLiFQXFonb9z/view?usp=sharing


Calculation of toxicity of aqueous and organic extracts of Gracilaria gracilis red algae
آقای پویا غالب
https://drive.google.com/file/d/1wMIngGJQmA8ucpVNLWkixCAH18er0ozw/view?usp=sharing


Evaluation of albumin binding to Lapatinib by fluorescence spectroscopy
خانم مرضیه میرزازاد
https://drive.google.com/file/d/1lErA8bsJKj3BJMieLZOHFIVigl9SdIgp/view?usp=sharing

 پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)