این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: بیوانفورماتیک


موضوعات زیر برتری دارند، گرچه از موضوعات دیگر هم استقبال می­شود:


 

۱- کووید-۱۹


- تحلیل بیوانفورماتیکی و محاسباتی 2- SARS-CoV


 

۲- انفورماتیک سلامت و پزشکی
 

- تحلیل سیگنال و تصویر پزشکی
 

- سیستم های انفورماتیک سلامت و بالینی


 

۳- بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی ساختار، عملکرد و تکامل مولکولی
 

- تکامل، فیلوژنی، ژنومیک مقایسه ای
 

- ژنوم سه بعدی
 

- ساختار پروتئین /RNA، عملکرد و میان کنش ها
 

 

۴- توالی یابی نسل جدید و روش های با توان بالا
 

- ژنومیکس
 

- ترنسکریپتومیکس
 

- پروتئومیکس
 

- متابولومیکس
 

- اپی ژنومیکس
 

- توالی یابی ژنومی (WGS)
 

- توالی یابی اگزومی (WES)
 

- متاژنومیکس (توالی یابی شاتگان، توالی یابی امپلیکونی)
 

- تحلیل داده های میکرو اری (ریزآرایه)
 

- تحلیل SNP و هاپلوتیپ، GWAS، ژنومیک شخصی
 

- توالی یابی نسل جدید
 

RNA-seq  -


small RNA-seq  -


- اومیکس تک سلول


 

۵- زیست شناسی سامانه­ای محاسباتی
 

- اینترکتومیک
 

- بیان و تنظیم بیان ژن
 

- پیرایشهای چندگانه
 

- تحلیل شبکه زیستی
 

- تحلیل شبکه­های تنظیم بیان ژنی
 

- تحلیل مسیر (متابولیکی)
 

- تحلیل RNA غیر کد کننده
 

- تغییرات پس از ترجمه
 

- یکپارچه سازی داده


 

۶- کاربرد روش های محاسباتی و بیوانفورماتیکی درمطالعه بیماری­ها
 

- تحلیل داده های کلان
 

- تحلیل فنوم-ژنوم
 

- پزشکی دقیق
 

- داده کاوی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
 

- کشف بیومارکر (نشانگر زیستی)
 

- مدل سازی کامپیوتری و ادغام داده ها
 

- مصورسازی داده
 

- پزشکی سامانه­ای سرطان


 

۷- کموانفورماتیک و فارماکوژنومیک
 

- دینامیک مولکولی
 

- داکینگ مولکولی
 

- فارماکوژنومیک
 

- کموانفورماتیک و طراحی دارو به کمک کامپیوتر
 

- مدل سازی مولکولی


 

۸- علوم اعصاب محاسباتي
 

- ابزارهای بیوانفورماتیکی در درک توانایی­های شناختی سیستم عصبی
 

- مدل­سازی ریاضیاتی مغز
 

- رابط مغز و کامپیوتر
 

- شبکههای عصبی ضربهای


 
پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)