این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
The 1st International and 3rd National Conference on Biomathematics - Damghan University, Iran (Virtual)

:: کمیته علمی ریاضیات زیستی


:: Scientific Committee of Biomathematics

 
 
دکتر محمدحسین رحمانی دوست (مدیر محور)

استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه،  دانشگاه نیشابور

Dr. M.H. Rahmani Doust (Chair of the Scientific Committee)
Assistant Professor at Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Neyshabur, Neyshabur, IranProfessor Carlo Cattani

Professor (Habilitation) at Engineering School, Deim, Tuscia University, Largo dell’Università 4, 01100 Viterbo, Italy

Dr. Rovshan IbrahimKhalil Khalilov
Professor at Baku State University, Baku, Azerbaijan
Dr. V. Lokesha

Professor at Department of Studies in Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Ballari583105 Karnataka, India
 

Dr. Frithjof Lutscher

Professor at Department of Mathematics and Statistics, and Department of Biology, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada

Dr. Padmanabhan Seshaiyer
Professor at Mathematical Sciences, George Mason University, USA
Dr. Cristiana J. Silva

Assistant researcher at Center for Research and Development in Mathematics and Applications (CIDMA), Department of Mathematics, University of Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal 
دکتر آرتا امیر جمشیدی

استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
 

Dr. Arta Jamshidi

Assistant Professor at School of Mathematics, Statistics and Computer Science, University of Tehran, Tehran, Iran


 دکتر حسین خیری
استاد گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تبریز
 

Dr. Hossein kheiri

Professor at Department of applied mathematics, Faculty of mathematical sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran


 


دکتر غلامرضا رکنی لموکی

دانشیارگروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

Dr. Gholam Reza Rokni Lamouki

Associate Professor at Department of Applied Mathematics, School of Mathematics, Statistics and Computer Science, University of Tehran, Tehran, Iranدکتر امید سلیمانی فرد

دانشیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Omid Solaymani Fard
Associate Professor at Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
دکتر اسداله فرامرزی ثالث

    استادیار گروه ریاضیات و کاربردها، دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان
 

Dr. Asadollah Faramarzi S.

Assistant Professor at School of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
 

دکتر فاطمه هلن قانع استادقاسمی

استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد


Dr. Fateme Helen Ghane Ostadghassemi
Professor at Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iranدکتر محسن یوسف‌نژاد

استادیار بخش ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز


Dr. Mohsen Yousefnezhad

Assistant Professor at Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran


 
پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)